Medialni partner
 
 

Anketa

Navštěvujete někdy školení z oblasti soft skills?
23.26%
Ano, velice rád i na vlastní náklady.
20.93%
Ano, ale ne na svoje vlastní náklady.
16.28%
Ne, ale rád bych, kdyby byla levnější.
39.53%
Ne, nikdy bych něco takového nepodstoupil.
 
 
Reklama
Chcete tady mít svou reklamu?

Pro více informací kliknete zde

 
 

Revoluční neuronální marketing

Výzkumy neurobiologů jsou mnohými marketingovými specialisty považovány jako jeden z informačních zdrojů, od kterého se očekává, že by měl přinést nové poznatky pro současné marketingové teorie a posílit tak naše schopnosti efektivněji a účinněji ovlivňovat poptávkovou stranu trhů.
Marketing je v současné době utvářen mnoha dílčími teoriemi, vycházejícími z různých a někdy principiálně i velmi vzdálených vědních oborů. Potkávají se v něm výstupy poznatků neurobiologie, genetiky, evoluční biologie, behaviorální a klasické ekonomie, sémiotiky, etnografie, sociologie a psychologie, medicíny, finančních analýz a právních věd. Omlouváme se, jestli jsme některou oblast opomenuli. Není to pro marketingového specialisty zrovna snadné, vybrat právě ty poznatky, které budou na konkrétním trhu ty nejúčinnější.
Přesto, že se mnohdy jedná o velmi vzdálené přístupy, mají jeden z principiálních cílů společný. Vyzkoumat a popsat příčinné souvislosti chování člověka a na základě zjištěných údajů se následně snaží předpovídat dynamiku vývoje jejich chování v méně či více vzdálené budoucnosti.
 
Pro to, abychom dokázali s určitou vyšší pravděpodobností předpovídat chování systémů "utvářených z lidí", potřebujeme poznat jejich preferenční strukturu hodnotových motivací ve vztahu k jejich rozhodovacím procesům. Čím přesnější je poznání těchto mechanismů, s o to větší mírou pravděpodobnosti se budou naše predikce shodovat s v budoucnu, pozorovatelnými projevy chování (například trhů).
Čím přesněji dokážeme zkoumat motivačně hodnotové potřeby trhu v jejich vzájemných kontextových vazbách (očekávání trhu) o to úspěšnější a efektivnější můžeme být při jejich stimulaci naši nabídkou. Jednoduše, pro marketingového specialisty představuje zásadní rozdíl, pokud porozumí hodnotovým vazbám, které trh (vidí, slyší, cítí, chce, umí, smí), než doufat v prosazování hodnot v kontextech, které trh (nevidí, neslyší, necítí, nechce, neumí a nesmí). I když se mohou jevit jakkoliv jedinečné, přínosné a revolučně inovativní.
 

NEURONÁLNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

 
Výzkumná technika, kterou v praxi využívá, dokáže snímat asociační procesy vědomí respondentů (interakční potenciál neuronálních okruhů mozku) ve vztahu k hodnotové nabídce a poptávce konkrétního trhu. Technika měření, s jakou výzkumný systém pracuje, také umožnila začít s vysokou přesností rozlišovat vnitřní prožívané odměny zkoumaných systémů od jejich navenek pozorovatelných projevů chování.
 

PROČ VZNIKL PROJEKT"ČESKÝ NEURONÁLNÍ MARKETING"?

 
Důvod byl v celku prostý. Běžné průzkumy a předpovědi chování trhů se nacházely mnohdy v rozporu s následně pozorovanou skutečností, která se na něm odehrávala. Tento nesoulad přiměl tvůrce projektu k hledání výzkumné techniky, která by nám s výrazně vyšší přesností dokázala odpovědět na "jednoduché" otázky, jaká je struktura hodnotových preferencí našeho trhu a princip jakým se podle nich rozhoduje. Soubor těchto poznatků dal vzniknout novému přístupu k marketingu na uceleném přírodovědeckém základě, jehož principy se snažíme na tomto portále prezentovat.
 

KOMU MÁ NEURONÁLNÍ VÝZKUM SLOUŽIT?

 
Neskromným přáním je, aby projekt v budoucnu přispěl nejen k rozvoji marketingu jako společenské vědy, ale především, aby se k němu připojili odborníci z různých specializací a oblastí marketingově-komunikační praxe. Proč Český neuronální marketing? Je to pouhé pracovní "označkování", žádné dogma. Název zohledňuje skutečnost, že všechny informace jsou podloženy měřením interakčního potenciálu neuronálních okruhů mozku (snímání asociačních procesů vědomí) a zároveň lokalizuje teritorium svého původu. I když relevantnost informací je na kulturním prostředí nezávislá.
 
O tom, co znamená používání neuronálního marketingu v praxi, se budeme zabývat v dalších článcích.
 
Autor článku  Jana Girgašová  Vydáno  04.06.2010  Komentáře k článku  Diskuse (0)  Odeslat známému  Odeslat 
Sdilet
info Hodnocení návštěvníků ( 5 )
... hodnotim ...
   
Diskuse ...
Revoluční neuronální marketing
Výzkumy neurobiologů jsou mnohými marketingovými specialisty považovány jako jeden z informačních zdrojů, od kterého se očekává, že by měl přinést nové poznatky pro současné marketingové teorie a posílit tak naše schopnosti efektivněji a účinněji ovlivňovat poptávkovou stranu trhů. Ma ...
Vložit nový Příspěvků (0) Účastníků (0) od 04.06.2010
 
 

E-NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek.

 
 

Kalendář akcí ...

Kategorie akcí ...

 
 
Tagy ...
Nejnovější videa ...
video video video video
video video video video
video video video video