Medialni partner
 
 

Anketa

Navštěvujete někdy školení z oblasti soft skills?
22.78%
Ano, velice rád i na vlastní náklady.
21.52%
Ano, ale ne na svoje vlastní náklady.
16.46%
Ne, ale rád bych, kdyby byla levnější.
39.24%
Ne, nikdy bych něco takového nepodstoupil.
 
 
Reklama
Chcete tady mít svou reklamu?

Pro více informací kliknete zde

 
 

Nová strategie a záměry PR Klubu

PR Klub chce sice i nadále těžit z výhody, kterou je sdružení PR specialistů u in-house firem i agentur, ale hodlá být nejen sdružením PR profesionálů a příznivců tohoto oboru, ale mít také jasné poslání. Měl by jednak vychovávat mladou generaci PR pracovníků, poskytnout zázemí pro další rozvoj a práci zkušených PR manažerů, ale také pomáhat tam, kde se PR služeb a osvěty dosud příliš nedostalo.
Z těchto důvodů PR Klub přikročil k zavedení systému víceúrovňového členství, který by oddělil nabídku pro služebně mladší a starší kolegy, včetně uplatňování možnosti přidělení čestného členství. Jeho detaily budou specifikovány během následujících měsíců. 

Pomocí ostatním je konkrétně myšlena podpora např. menších neziskových organizací a projektům, které jsou veřejnosti prospěšné, ale nemohou si dovolit sami z vlastních zdrojů realizovat PR podporu. Zde může PR Klub a jeho členové nabídnout praktickou pomoc. Podle prvních ohlasů je již patrné, že zájem z řad neziskových organizací o spolupráci rozhodně bude. 

Nový směr však neznamená zapomenout na staré přátele - naopak. PR Klub čekají intenzivní jednání nad rozšířenými možnostmi spolupráce s tradičními partnerskými sdruženími jako asociace APRA, Česká marketingová společnost, Marketingový klub a dalšími. 

Další změny zahrnují také intenzivnější práci s PR juniory, studenty a školami. Ta by měla spočívat jednat v osvětové činnosti tak, aby se při nástupu do oboru zbytečně nedopouštěli základních chyb a nepoškozovali tak nechtěně image public relations. A v neposlední řadě by mělo jít o zapojení škol pod garancí PR Klubu do pomoci neziskovým organizacím.

PR Klub hodlá oživit intenzivněji také osobní setkávání. Na září připravuje nejen oblíbenou PR Dílnu, ale také neformální akce, diskusní kluby a nové schéma i témata workshopů a seminářů. 

Naplňování nové koncepce bude odstartováno spuštěním nových www stránek a e-newsletteru, ke kterému by mělo dojít koncem června. Newsletter by měl v budoucnu vycházet přibližně jednou za dva měsíce a obsah by měl přinášet pozvánky na akce klubu a partnerských organizací, profily a představení jednotlivých členů klubu, výběr článků z médií či fejetony a názory zkušených PR pracovníků a členů klubu. 

Aktuálním cílem PR Klubu se samozřejmě rozšíření členské základny (nově vstupující členové získávají například 50% slevu na první seminář), ale také oživení původních záměrů zakladatelů klubu a získání většího vlivu na utváření podoby a image public relations.
Naplnění cílů nebude snadné. Pro realizaci jednotlivých akcí a projektů bylo zřízeno několik pracovních skupin. Všichni stávající i nově vstupující členové mají možnost se do příprav aktivně zapojit a podílet se na budování. Čas prokáže, zda vedení klubu zvolilo správnou cestu a kolik bývalých členů a začínajících PR juniorů zaujme. Doufejme, že hodně.


Autor článku  Jana Girgašová  Vydáno  08.06.2010  Komentáře k článku  Diskuse (0)  Odeslat známému  Odeslat 
Sdilet
info Hodnocení návštěvníků ( 3 )
... hodnotim ...
   
Diskuse ...
Nová strategie a záměry PR Klubu
PR Klub chce sice i nadále těžit z výhody, kterou je sdružení PR specialistů u in-house firem i agentur, ale hodlá být nejen sdružením PR profesionálů a příznivců tohoto oboru, ale mít také jasné poslání. Měl by jednak vychovávat mladou generaci PR pracovníků, poskytnout zázemí pro další rozvoj a práci zk ...
Vložit nový Příspěvků (0) Účastníků (0) od 08.06.2010
 
 

E-NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek.

 
 

Kalendář akcí ...

Kategorie akcí ...

 
 
Tagy ...
Nejnovější videa ...
video video video video
video video video video
video video video video