Medialni partner
 
 

Anketa

Navštěvujete někdy školení z oblasti soft skills?
22.78%
Ano, velice rád i na vlastní náklady.
21.52%
Ano, ale ne na svoje vlastní náklady.
16.46%
Ne, ale rád bych, kdyby byla levnější.
39.24%
Ne, nikdy bych něco takového nepodstoupil.
 
 
Reklama
Chcete tady mít svou reklamu?

Pro více informací kliknete zde

 
 

FINANČNÍ ANALÝZA – KROK PO KROKU AŽ K SOUHRNNÝM ANALÝZÁM

Začátek akce: 2. April 2013
Konec akce:3. April 2013
Web: otevřít webovou prezentaci akce
Pořadatel: VOX
Kontaktní osoba / email:
prihlaska@vox-kurzy.cz
Kraj: Praha
Adresa: Senovážné náměstí 23, Praha 1, 110 00
Odeslat známému  Odeslat  Komentáře k článku  Diskuse (0) 
Sdilet
Podrobné informace
Seznámit s metodami finanční analýzy jako nástroje, který zkoumá firmu zevnitř, a který pomáhá odhalit slabé a silné stránky společnosti, tzv. finanční zdraví a zároveň umožňujícího na základě zjištěných skutečností navrhnout nejlepší možný směr firmy do budoucnosti.
Určeno
Pro majitele a ředitele firem, pro ekonomické pracovníky na všech úrovních, tj. pro účetní, hlavní účetní, finanční analytiky, kontrolory, finanční manažery a finanční ředitele a také pro pracovníky jiných oblastí, kteří chtějí a potřebují zefektivnit hospodaření svého úseku, oddělení, firmy a chtějí porozumět hře s čísly, která jim odkryje skutečný stav jejich společnosti, její silné a slabé stránky a možný odhad do budoucna.


Cíl
Seznámit s metodami finanční analýzy jako nástroje, který zkoumá firmu zevnitř, a který pomáhá odhalit slabé a silné stránky společnosti, tzv. finanční zdraví a zároveň umožňujícího na základě zjištěných skutečností navrhnout nejlepší možný směr firmy do budoucnosti.

Přednáší
Ing. Jana Kotěšovcová (VŠFS – katedra podnikové ekonomiky)
Ing. Dana Kubíčková, CSc. (VŠFS – odborná asistentka)

Program
ZÁKLADY FINANČNÍ ANALÝZY: Základní termíny finanční analýzy v českém a anglickém pojetí • podstata a postup finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu • finanční výkazy v ČR a jiných zemích (profit and loss, balance sheet, cash flow) • struktura aktiv a pasiv • struktura výkazu zisku a ztrát, jejich omezení, praktické procvičení.


Metody finanční analýzy • interpretace zjištěných hodnot • trendová a strukturální analýza a jejich vypovídací schopnost • praktické využití.

Rozdílové ukazatele likvidity: ČPK, ČPP, ČPPF • praktické procvičení • ukazatele hospodářského výsledku zisku a jeho pojetí ve výkazu zisku a ztrát v ČR a v jiných zemích • úrovně zisku pro účely finanční analýzy - EBIT, EBT, EAT • přidaná hodnota.

Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA) • jejich využití ve finanční analýze • problémy jejich výpočtu a využití • praktické příklady • další ukazatele na bázi údajů finančních výkazů.


POMĚROVÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY: Poměrové ukazatele a jejich význam • ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE • jejich praktický výpočet a interpretace • praktické procvičení.

Ukazatele likvidity (liquidity ratios): Cash ratio, quick ratio, current ratio • praktické procvičení.

Ukazatele aktivity (asset utilization ratios) • rychlost obratu • doba obratu • obratový cyklus peněz • ukazatele krytí stálých aktiv • praktické procvičení.

Ukazatele zadluženosti (debt ratio) • ukazatele věřitelského rizika (debt ratio) • koeficient samofinancování (equity ratio) • ukazatele dluhové schopnosti podniku (interest coverage, debt service coverage).


SOUSTAVY POMĚROVÝCH UKAZATELŮ, BANKROTNÍ A BONITNÍ MODELY: Soustavy ukazatelů, Du Pontův rozklad ukazatelů, praktický příklad.

Bankrotní a bonitní modely finanční analýzy hodnotící likviditu ve společnosti, Altmanův model Z-score, Index důvěryhodnosti, Kralickův Quick test, praktické příklady.


Po skončení výuky TEST IES, oprava a vyhodnocení.
Informace o pořadateli ...
Název firmy:

VOX

Kontaktní osoba: - - -
Adresa sídla: Senovážné náměstí 23, 110 00, Praha 1
Web: www.www.vox.cz
Tel.: 777 741 777
Email: prihlaska@vox-kurzy.cz
Diskuse ...
FINANČNÍ ANALÝZA – KROK PO KROKU AŽ K SOUHRNNÝM ANALÝZÁM
Vložit nový Příspěvků (0) Účastníků (0)
 
 
Tagy ...
Nejnovější videa ...
video video video video
video video video video
video video video video